مفهوم (Link) :

ابرپیوند (به انگلیسی: Hyperlink) که به آن پیوند و یا لینک (به انگلیسی: Link) نیز گفته می‌شود، در علوم کامپیوتر پیوندی است در یک سند به سندی دیگر. به اختصار بدان لینک یا پیوند نیز گفته می‌شود.
هدف یک ابرپیوند یا خود سند مورد تقاضا و یا جایی است که آن سند در آن وجود دارد. نحوه استفاده از یک ابرپیوند کلیک یا لمس آن است. امروزه شایع‌ترین شکل استفاده از ابرپیوند در صفحات وب است اما ابرپیوند غیر از وب در جای‌های دیگر نیز کاربرد دارد.

ابرپیوند در صفحات وب معمولاً برای ارجاع دادن به اسناد، پرونده‌ها و پوشه‌های موجود در سایت‌ها استفاده می‌شود. کاربرد ابر پیوند بیشتر از این موارد است و در موارد خاص پیوند به سرورهای گفتگوی اینترنتی، گروه‌های خبری و غیره را نیز شامل می‌شود.
در صفحات وب (ابرمتن) برای تبدیل یک متن یا عنصر دیگر (همانند تصویر و یا فایل فلش) تنها کافی‌ست آن را میان دو تگ <a></a> قرار داده شوند.

بطور مثال اگر قرار باشد ابرپیوندی به سایت http://niazweb.com را روی متن مثال قرار دهیم بدین صورت عمل می‌کنیم:

<a href="http://niazweb.com/">نیازوب</a>

مفهوم (rel) :

rel مخفف عبارت relation به معنای ارتباط هست. در واقع این صفت (Attribute) به مرورگر ارتباط بین فایل جاری و فایل فراخوانی شده را مشخص می کند.

مفهوم (href) :

مهمترین خصوصیات <a> به صورت زیر می باشد :

 خصوصیت      مقادیر و توضیح مختصر
href     آدرس صفحه ای که میخواهیم با کلیک بر روی محتوا مرورگر به آن برود.
target     طریقه ی باز شدن لینک در مرورگر
name     نام لنگرگاه برای پرش به قسمتی از صفحه

 خصوصیت Href : این خصوصیت مهمترین خصوصیت تگ a می باشد که با مرورگر پس کلیک بر روی محتوای لینک به آدرسی که در این خصوصیت قرار میگیرد می رود.